WSTĘP OPIS MENU SPIS KOMEND ELEMENTY EDYCJI AKTUALNA STRONA POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

PRZYKŁAD 1

Przykład ten obrazuje kolejne czynności przy tworzeniu jednego z elementów biblioteki - obudowy (macro).

PRZYKŁAD 2

W tym przykładzie znajdują się kolejne czynności tworzenia biblioteki - edycja symbolu.

PRZYKŁAD 3

Ostatni etap tworzenia biblioteki - edycja urządzenia (device).

PRZYKŁAD 3

Edycja symbolu dla urządzenia złożonego z wielu symboli (układu scalonego).

PRZYKŁAD 3

Edycja obudowy układu scalonego.

PRZYKŁAD 3

Tworzenie urządzenia zawierającego wiele symboli.

PRZYKŁAD 3

Edycja przykładowego schematu (zawiera podstawowe elementy edycji schematu oraz tworzenie połączeń szynowych).

PRZYKŁAD 3

Tworzenie obwodu drukowanego ze schematu przy użyciu AUTOROUTERA oraz ręczne nanoszenie poprawek.