AKTUALNA STRONA OPIS MENU SPIS KOMEND ELEMENTY EDYCJI PRZYKŁADY POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
 

 

Program EAGLE firmy CADSOFT należy do grupy programów CAD (wspomagających projektowanie). Nazwa EAGLE jest skrótem od angielskiego określenia Easy Applicable Graphics Layout Editor. Przeznaczony jest do tworzenia schematów elektrycznych oraz obwodów drukowanych. W skład pakietu EAGLE 2.6 wchodzą następujące moduły :

  • Layout Editor ( Edytor Ścieżek )

  • Schematic Module ( Rysowanie Schematów )

  • Autorouter

EAGLE posiada funkcje sprawdzania poprawności reguł projektowania (DRC) oraz sprawdzania poprawności połączeń elektrycznych (ERC).

Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na korzystanie z EAGLE 2.6 to:

komputer PC XT/AT lub kompatybilny
monitor kolor EGA/VGA
RAM 640 kB
HDD ok. 1.5 MB wolnego miejsca
FDD 1.44 MB
interface równoległy CENTRONICS
system operacyjny MS-DOS ver. 3.x lub wyższa

Dodatkowo program wymaga zainstalowania myszy kompatybilnej z MICROSOFT.

Do programu EAGLE dołączony jest program XPLOT służący do sporządzania plików wyjściowych dla drukarek, ploterów, fotoploterów, naświetlarek (pliki postscriptowe).

 

WPROWADZANIE POLECEŃ

Program EAGLE umożliwia wybór komend z MENU, umieszczonego wzdłuż prawej krawędzi ekranu, przez kliknięcie żądanej komendy. Niektóre komendy (np. CONNECT, TEXT) wymagają podania dodatkowych parametrów. Wykonuje sie to przez wpisanie żądanych wartości z klawiatury. Wpisywany tekst pojawia się w lewym dolnym rogu ekranu.

Alternatywnym sposobem wydawania poleceń dla programu jest wpisywanie ich pełnej składni z klawiatury. Dlatego też, przy opisie komend programu, podana została składnia komendy.