RYSOWANIE UKŁADÓW PŁYTEK (BEZ SCHEMATIC MODULE)

 
    EAGLE umożliwia rysowanie obwodów drukowanych przez umieszczanie elementów elektronicznych, ścieżek, punktów lutowniczych, przelotek, elementów SMD, tekstów, wymiarów, napisów na różnych poziomach (layers). Poniżej przedstawiamy uproszczoną procedurę tego procesu:
    1) Załadowanie płytki.
        Używając komendy EDIT wywołaj istniejącą lub nową płytkę. (Płytki mogą być także "ładowane" automatycznie przy
        uruchamianiu EAGLE'a.)
    2) Definiowanie wymiarów płytki i jej kształtu.
        Używając komendy WIRE wymiary płytki są rysowane na Dimension Layer.
    3) Umieszczanie elementów.
        Wybierz żądaną bibliotekę za pomocą USE i umieść w dowolnym miejscu elementy, używając w zależności od potrzeb
        komend: ADD, MOVE, ROTATE, NAME, VALUE, DELETE. Jeśli potrzebujesz wprowadzić nowy element
        (obudowę), którego nie posiadasz w bibliotece, otwórz nową bibliotekę komendą OPEN i wyedytuj ten element za
        pomocą komend GROUP, CUT i PASTE.
    4) Definiowanie sygnałów.
        Połączenia pomiędzy wyprowadzeniami elementów dokonuje się za pomocą komendy SIGNAL. Opcjonalnie sygnały
        mogą być umieszczane na płytce od razu jako ścieżki za pomocą WIRE. Innym sposobem na zdefiniowanie sygnałów
        jest ich wypisanie lub przeczytanie z listy połączeń (np. z OrCAD'a). Sygnały pojawiają się jako optymalne(ratsnest)
        airwires.
    5) Definiowanie obszarów zastrzeżonych.
        Jeśli jest to wymagane, obszary zastrzeżone mogą być zadeklarowane za pomocą komend RECT (prostokątne) lub
        CIRCLE (okrągłe) i naniesione na stronę elementów (RestrictC), lutowniczą (RestrictS) lub na poziom przelotek
        (RestrictV).
    6) Trasowanie ścieżek.
        Airwires są teraz zamieniane na ścieżki za pomocą komendy ROUTE (ręcznie) lub komendy AUTO (automatycznie).
        Ścieżki możemy dowolnie przesuwać i załamywać (komendy MOVE i SPLIT).
    7) Sprawdzenie.
        Dokonujemy tego za pomocą komendy DRC (Design Rule Check). Przez narzucenie odpowiednich reżimów
        sprawdzamy, czy nie ma na zaprojektowanej płytce zwarć, czy zostały zachowane odpowiednie odstępy od ścieżek
        i punktów lutowniczych. Możemy następnie wygenerować listę błędów i krok po kroku wyeliminować po kolei każdy
        z nich.
    8) Drukowanie (na drukarce) lub rysowanie (na ploterze).
        Do tego celu służy komenda XPLOT. Możemy wykreślić zaprojektowany obwód
        w dowolnej konfiguracji, lub zapamiętać go na dyskietce.

POWRÓT