PROJEKTOWANIE OBWODU DRUKOWANEGO

Za pomocą myszy wybierz EDIT NEW i napisz:
        - TEST (lub, jak pamiętamy ten sam efekt osiągniemy przez napsianie
        - EDIT TEST.BRD W górnym prawym rogu pojawi się nazwa naszej płytki: TEST
Rozpoczynamy od określenia wymiarów płytki. W tym celu zmieniamy rozmiar i miano (jednostkę) określające podstawowe oczko rastra (grid).
Napisz:
        - GRID mm 1 disp; W lewym górnym rogu ujrzymy współrzędne kursora w mm. Aby narysować kształt płytki należy:
        - wybrać WIRE
        - wcisnąć środkowy klawisz myszy (lub dwa jednocześnie)
        - umiejscowić kursor na bazie (zaznaczona krzyżykiem)
        - kliknąć lewym klawiszem myszy
        - napisać 0 (szerokość linii) i zakończyć klawiszem ENTER
        - ewentualnie wciśnij prawy klawisz myszy, aż linie utworzą kąt prosty
        - przesuń kursor w pobliże współrzędnych (100 80) i kliknij
        - przesuń kursor z powrotem na bazę i kliknij dwa razy. Możesz także zakończyć rysowanie przez wybranie ";"
          lub następnej komendy.
Teraz chcemy umieścić jakieś elementy na płytce, ale wpierw, co jest bardzo ważne
        - musimy zdefiniować żądane oczko rastra (GRID).
Załóżmy, że w naszym przypadku używamy 1/20 cala (tzw. "default value")
        - wybierz GRID
        - wybierz DEFAULT. A teraz załaduj bibliotekę.
Napisz:
        - USE
        - wybierz np. DEMO
        - wybierz ADD
        - wybierz np. DIL14
        - przesuń kursor na płytkę
        - wciśnij prawy klawisz myszy (element się obraca)
        - wciśnij lewy klawisz myszy aby umiejscowić element
        - wstaw drugi element obok pierwszego. Teraz wiesz jak umieszczać elementy. Oczywiście komendy UNDO (F9) i REDO (F10) pozostają zawsze pod ręką.
Teraz wstaw nowy element:
        - wybierz ADD, potem R10
Nazwijmy nowo umiejscowione na płytce elementy:
        - wybierz NAME
        - kliknij w pobliżu bazy pierwszego elementu (zaznaczonej krzyżykiem)
        - napisz IC1 (wszystkie wporwadzane teksty kączymy klawiszem ENTER)
        - klknij w pobliżu drugiego elementu
        - napisz IC2
        - wybierz rezystor
        - napisz R1
Teraz tak samo postępujesz z nadaniem wartości elementom:
        - wybierz VALUE
        - kliknij w pobliżu bazy elementu
        - napisz 100k
        - i.t.d.
Teraz zdefiniujemy sygnał GND i VCC:
        - wybierz SIGNAL
        - napisz gnd
        - przesuń kursor na pads'y, które mają być połączone i kliknij
        - ostatni pad kliknij dwa razy
Inna metoda wygląda następująco:
        - wybierz SIGNAL
        - sklikuj pads'y, które mają być połączone
        - ostatni pad kliknij dwa razy
        - wybierz airwire z poprzednio zdefiniowanego sygnału
        - zmień nazwę w podmenu na vcc.
Teraz airwires powinny być zmienione na rzeczywiste ścieżki. Można to zrobić "manualnie", trasując ścieżka po ścieżce bądź automatycznie za pomocą komendy AUTO.
Teraz potrafisz już w zarysie jak projektować i edytować obwód drukowany za pomocą EAGLE.
Całkowity obwód jest zachowany komendą WRITE, za pomocą tej komendy możesz również zmieniać nazwę tego obwodu, jeśli sobie tego życzysz.


POWRÓT