OPTYMALIZOWANIE UKŁADU ELEMENTÓW NA PŁYTCE


 
    Dla kolejnego przykładu załaduj znowu niepołączoną płytkę DEMO2:
        - EDIT DEMO2.BRD Wybierz komendę SCRIPT i zbiór DEMO jak poprzednio. Teraz zobaczymy, jak EAGLE optymalizuje ułożenie elementów na płytce. Najpierw zastosuj komendę RATSNEST, aby dokonać optymalizacji połączeń airwires'ami. Teraz wybierz komendę MOVE, wybierz element IC3. Teraz, jeśli przesuwasz myszą, lub przyciskasz prawy klawisz myszy, możesz dowolnie przesuwać "podniesiony element lub go obracać nie tracąc jakichkolwiek połączeń pomiędzy tym elementem, a innymi elementami na płytce. Zwykle najlepsze położenie elementu jest wtedy, gdy jak najmniej airwires krzyżuje się ze sobą.
Teraz wybierz MOVE i opornik R1(prawa strona płytki) i umieść go w odpowiednim miejscu. Należy dążyć do tego, aby airwires były jak najkrótsze i jak najmniej się ze sobą krzyżowały. Nie przyciskaj teraz lewego klawisza po wybraniu rezystora. Możesz zaobserwować, jak łatwo jest przerwać działanie komendy (np. przez wybranie innej komendy lub ponowne wybranie tej samej t.j. MOVE). Teraz widzisz, jak R1 jest "odkładany" na swą poprzednią pozycję.
Pobaw się trochę tym !!! Na przykład przesuń IC4, R2 i D1 z prawej strony IC3. Następnie zastosuj RATSNEST (optymalizacja prowadzenia airwires) i dokonaj ponownie autoroutingu.

POWRÓT