CZYTANIE LISTY NETS'ÓW (POŁĄCZEŃ NA SCHEMACIE ELEKTRYCZNYM)

    Jedną z wielu użytecznych funkcji EAGLE'a jest komenda SCRIPT, która przygotowuje i czyta listę połączeń (nets'ów). Poprzednio przedstawialiśmy tę funkcję bardzo pobieżnie. Teraz wyjaśnimy ją w szczegółach.
Sygnał możemy zdefiniować przez napisanie komendy:
        - SIG nazwa_sygnału nazwa_elementu nazwa pads'a. W takiej komendzie para "nazwa_elementu nazwa_pads'a" może
           być powtarzalna wiele razy. Jeśli utorzymy zbiór tekstowy z rozszerzeniem .scr, gdzie umieścimy wszystkie sygnały
           schematu obwodu, możemy następnie "wykonać" wszystkie opisane połączenia komendą SCRIPT. Wszystkie sygnały
           pojawią się na rysunku schematu w postaci airwires. Oczywiście nie ma znaczenia, czy zbiór ten wpisałeś ręcznie, czy
           wpisałeś go np. z listy połączeń OrCAD'a. EAGLE zawiera w sobie program automatycznie tłumaczący listę
           połączenia OrCAD'a.
Teraz załaduj przykładową płytkę DEMO2:
        - EDIT DEMO2.BRD Zawiera ona elementy, lecz nie ma jeszcze sygnałów. Odpowiednie sygnały są zebrane, przy
           użyciu uprzednio opisanego formatu w zbiorze DEMO.SCR. Każdy sygał jest na liście nets'ów wraz z wszytskimi
           łączonymi przez niego pins'ami elementów np.: SIG S$16 IC1 5 IC4 25 R2 1;
Oczywiście nazwy elementów w tym zbiorze muszą być identyczne z nazwami używanymi na płytce drukowanej, oraz nazwy pads'ów muszą być identyczne z nazwami zadeklarowanymi w odpowiednich obudowach. Jeśli opisujemy połączenie o dużej sekwencji znaków nia miesczącej się w jednej linii, po prostu kontynuujemy w następnej linii.
Zbiór SCRIPT jest uruchamiany następująco:
        - wybierz SCRIPT
        - wybierz DEMO Teraz możesz zaobserwować, jak EAGLE nanosi na rysunek sygnały w postaci airwires. Te airwires,
          zwykle, nie są poprowadzone w najkrótszy i najbardziej optymalny sposób.
Do ich optymalizowania służy komenda:
        - RATSNEST  Następnie możesz automatycznie poprowadzić ścieżki.
Uzyskuje się to przez napisanie:
        - AUTO
Klawisz ESC przerywa działanie AUTOROUTER'a.
Teraz, używając komendy EDIT  załaduj a kolei "niepołączoną" jeszcze płytkę DEMO2 i wykonaj komendę SCRIPT na zbiorze DEMO.SCR.
W praktyce może się okazać, że jest koniecznym wstępne poprowadzenie ścieżek zasilających ręcznie. W takim przypadku przydatnym może okazać się możliwość obejrzenia interesującego nas sygnału, na przykład:
        - SHOW vcc Teraz możesz poprowadzić interesujące Cię ścieżki za pomocą komendy WIRE lub ROUTE.
Komenda AUTO może także służyć do automatycznego rysowania określonych sygnałów. Na przykład napisz:
        - AUTO gnd; .. i zostanie poprowadzony sygnał GND.
Jeśli z kolei napiszesz:
        - AUTO ..następnie wybierzesz myszą określony sygnał i zakończysz średnikiem (;), wybrany przez ciebie sygnał
           zostanie poprowadzony w postaci ścieżki.
Końcową operacją przy projektowaniu płytki jest sprawdzenie poprawności projektu komendą DRC (Design Rule Check).


POWRÓT