MANIPULOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNYM OBIEKTEM

    Jedną z bardziej przydatnych komend EAGLE'a jest GROUP. Pozwala ona na manipulowanie więcej niż jednym obiektem na projektowanej płytce. Chcemy na przykład powiększyć aktualną płytkę. Prawą krawędź płytki chcemy przesunąć na prawo razem ze znakami sygnalizującymi narożniki na layersie komponentów i lutowniczym w prawym górnym i dolnym rogu płytki (mają one kolor różowy, ponieważ są obecne na obu layers'ach). Przesunięcia tego możemy dokonać, przesuwając kolejno każdy obiekt, lub możemy wybrać określoną grupę obiektów i przesunąć je jednocześnie. Tę ostatnią operację wykonuje się w sposób następujący:
        - wybierz GROUP i narysuj wielokąt za pomocą lewego klawisza myszy. Wielokąt powinien zawierać krawędź płytki
           jak również znaki wskazujące narożniki. Zamykamy wielokąt przez wciśnięcie lewego klawisza myszy. Zwróć uwagę,
           że wszystkie wybrane w ten sposób elementy są podświetlone.
Teraz wybierz:
        - MOVE i przesuń wybraną grupę obiektów przez wciśnięcie prawego klawisza myszy. Tak jak widzisz, wszystkie
           zawarte w wielokącie elementy także się przesuwają. W ten sam sposób możesz przesunąć dowolną grupę elementów
           z widocznych layers'ów. Zapamiętaj, że całą grupę przesuwamy przez wciśnięcie prawego klawisza myszy po wybraniu
           komendy MOVE.
           Wybrana grupa może być przemieszczana tak często, jak sobie tego życzysz, obracana prawym klawiszem myszy.
           Wybrana grupa zanika przez wciśnięcie lewego klawisza.


 POWRÓT