PODSTAWY EDYTOWANIA

    Zanim poznamy sposób wyświetlania obrazu obwodu na monitorze nauczmy się posługiwać się bardzo przydatną komendą DISPLAY. Pozwala ona na czasowe "wymazanie" z obrazu pewnych elementów obwodu zapisanych na określonej "warstwie" (layer). Najlepiej jest to sobie wyobrazić w następujący sposób: poszczególne elementy obrazu, składające się na pełny obwód (opisy, siatka ścieżek, schematy elementów, przelotki, warstwa ścieżek po stronie elementów, warstwa ścieżek po stronie lutowania,  i inne) są naniesione na przezroczyste folie (odpowiadające poszczególnym layers'om), które złożone ze sobą jedna na drugą, dają pełny obraz obwodu. Dla przejrzystości obrazu możemy jednak dowolną "folię" wyciągnąć.
SPRÓBUJ:
    - wybierz DISPLAY,
    - wybierz 6,
    - Placeplan,
    - wykonaj polecenie przez sklikowanie poza tabelką podmenu. Z obrazu znikły opisy i zarysy elementów.
Wybierz:
        - DISPLAY- zauważ, że nazwy wyświetlonych layersów (przezroczystych klisz) są oznaczone znaczkiem ">".
          Spraw, ażeby na obrazie pozostała tylko siatka ścieżek po stronie elementów (>Components) oraz po stronie
          lutowniczej (>Solder).
Teraz wybierz:
        - MOVE ...i próbuj zmieniać położenia poszczególnych ścieżek. Komenda MOVE pozostaje aktywna aktywna
          do momentu wybrania następnej komendy lub ";".
    Zauważ, że przy przesuwaniu ścieżki "podniesionej" w swojej centralnej części przesuwa się ona równolegle, a przy "podniesieniu" jej przy końcu, przesuwa się jej tylko koniec.
Otwory przelotowe, będące połączeniem elektrycznym pomiędzy obiema stronami obwodu drukowanego, zwane "vias" można również przenosić. Przesuwają się także wówczas przynależne mu ścieżki. Jest to istotna różnica w stosunku do przelotowych otworów montażowych elementów "pads". Te przynależne do elementu mogą być przesuwane tylko wraz z innymi otworami tego samego elementu.
O rany! Coś Ty narobił! Po kilku ćwiczeniach z zakresu edytowania obrazu obwodu Twój ekran wygląda nieco chaotycznie, nieprawdaż? Nic się nie martw. Każdą błędną operację możesz usunąć przez napisanie:
        - UNDO ...lub, co jest jednoznaczne przez wciśnięcie F9. Po kilkunastu przyciśnięciach F9 obraz wróci do stanu
           wyjściowego.
Jeśli się rozmyśliłeś i chcesz jednak przywrócić skasowaną operację piszesz;
        - REDO, lub wciskasz F10.
Teraz nauczymy się jak przesuwać same elementy na płytce. Aby przemieścić jakiś element, najpierw należy zlikwidować dochodzące do niego ścieżki:
        - wybierz DELETE i sklikuj każdą ścieżkę dochodzącą do wybranego elementu. Widzimy, że za każdym razem
          wytrasowane ścieżki zamienia się na linię prostą obrazującą połączenie elekrtyczne (airwire). Aby podświetlić określony
          airwire, lub ścieżkę, możemy użyć komendy SHOW. Poza podświetleniem danego połączenia w górnym lewym rogu
          pojawia się nazwa sygnału.
Przed przesuwaniem elementu musimy wyświetlić Placeplan Layer (wybierz DISPLAY i Placeplan). Następnie, używając komendy MOVE należy "podnieść" dany element przez kliknięcie w pobliżu jego bazy (jest ona zaznaczona krzyżykiem i znajduje się zwykle w jednym z narożnych pads'ów). Zwróć uwagę, jak airwires podążają za przemieszczanym elementem.
Pozwala to na optymalne umiejscowienie elementu.
Jeśli zastosujemy komendę DELETE, aby zlikwidować jakiś airwire, może to spowodować brak połączenia elektrycznego z którąś pads lub rozbicie sygnału na dwa. Należy tu pamiętać zawsze, że mamy pod ręką instrukcję UNDO (F9).
A teraz jeszcze jedna użyteczna komenda SPLIT pozwalająca na "załamanie" prostego fragmentu ścieżki:
        - wybierz SPLIT
        - kliknij na wybranej ścieżce i przesuń kursor ..., to co zobaczysz na ekranie wystarczy za wszelkie wyjaśnienie
          funkcjonowania komendy SPLIT. Jest kilka sposobów korzystania z tej instrukcji. Najlepiej nauczyć się tego metodą
          prób i błędów. Powodzenia !!!
Jeśli chcemy zamienić z powrotem wytrasowane ścieżki na airwires, stosujemy komendę RIPUP (Uwaga! Opcja ta działa, jeśli w komedzie DISPLAY jest włączony >Placeplan).
Napisz:
        - RIPUP (nie zapomnij o ENTER!!!)
        - kliknij na kilku ścieżkach, ścieżki te powinny zamienić na airwires.
Możesz także zamieniać na airwire całą serię zadeklarowanych wcześniej airwires pod jedną nazwą.
Napisz np.:
        - RIPUP GND; ... widzimy, jak ścieżki uziemienia zamieniają się na airwires.
Można też zamieniać wszystkie wytrasowane ścieżki na airwires.
Napisz:
        - RIPUP;
        - wybierz "yes" z podmenu
Teraz za pomocą komendy MOVE możesz zamieniać dowolnie pozycję, obracać elementami (prawy klawisz myszy). Po ustaleniu jakiegoś rozkładu elementów napisz:
        - AUTO; ... i teraz widzisz jakie jest najbardziej optymalne rozłożenie ścieżek. Autorouter wykonał za Ciebie kawał
          dobrej roboty!!!
 

 POWRÓT