--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i projektowania obwodów”

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w godzinach wykładu, 12 czerwca oraz 19 czerwca o godz. 14:30 w sali A109 lub A120.

Termin zaliczenia poprawkowego to 28 czerwiec godz. 13:15, sala A120.

Dotychczasowe wyniki zaliczenia przedmiotu: (15.06)

Lp

Nr albumu

 

Ocena projekt

Ocena wykład

1

35350

 

5

4

2

33873

 

 

5

3

43893

 

 

5

4

30777

 

 

4

5

33901

 

4+

4

6

27246

 

 

5

7

33855

 

3

4

8

33881

 

3

4

9

33942

 

 

4+

10

30762

 

3

4

11

33925

 

3

4

12

43894

 

 

3+

13

33793

 

 

4+

14

33889

 

 

 

15

33803

 

4+

4

16

33840

 

5

4+

17

33954

 

3

4

18

43895

 

 

 

19

23949

 

 

 

20

33883

 

5

5

21

32540

 

 

 

22

33798

 

 

5

 

33935

 

 

3+

 

33918

 

5

4

 

30588

 

 

3+

 

2. Zaliczenie poprawkowe wykładu z Elektrotechniki dla AiR odbędzie się 12 września (środa), godz. 11:00 w sali A110