--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i projektowania obwodów”

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w godzinach projektu, 20 stycznia o godz. 12:15 w sali A110 lub A209.

Terminy zaliczenia poprawkowego to 1 luty oraz 6 luty godz. 12:15, sala A110.

2. Zaliczenie wykładu z Elektrotechniki dla AiR odbędzie się 25 stycznia o godz. 14:15 w sali A110

Zaliczenia poprawkowe wykładu i ćwiczeń odbędą się w terminach:

1 lutego (czwartek) godz. 12:15 sala A110

6 lutego (wtorek) godz. 12:15 sala A110