--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i projektowania obwodów” część Projektowanie:

  1. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
  2. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
  3. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
  4. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
  5. Bezgradientowe metody optymalizacji.
  6. Gradientowe metody optymalizacji.
  7. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
  8. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
  9. Algorytmy genetyczne

Wyniki zaliczenia z „Analizy i projektowania obwodów”:

2. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z Elektrotechniki dla AiR

Wyniki 15 lutego:

W sprawie wyników można się konsultować we czwartek, godz. 14:00.

Gr 1

Gr 2

Gr 3