--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i Projektowania Obwodów Elektrycznych

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

2. Zaliczenie wykładu z "Elektrotechniki" dla AiR odbędzie się:

Termin zerowy: 24. stycznia godz. 16:00, sala 110.

Termin normalny: 31. stycznia godz. 14:15, sala 110 (A-L) oraz

                                                godz. 15:15, sala 110 (L-Ż).

Termin poprawkowy: 5. lutego godz. 12:15 sala 110.

Drugi termin poprawkowy: 13. lutego, godz.12:15 sala 110.

Wyniki zaliczenia wykładu są wpisane do e-dziekanatu.

Jedna z prac 13 lutego była anonimowa, a ma szansę na ocenę dst!

 

 

3. Zaliczenie wykładu z "Analizy i Projektowania Obwodów Elektrycznych"

    odbędzie się 26. stycznia 2019r. o godz. 10:35 w sali 109.

   Termin poprawkowy: 2 lutego godz. 12:00 sala 120,

                                      5 lutego godz. 12:15 sala 110.

Wyniki zaliczenia wykładu w dniu 26 stycznia 2019r.

Lp Nr albumu Wykład
1 27659 3
2 24187 3+
3 6197 4
4 33921 3+
5 27208 3+
6 31190 5
7 27656 4
8 33874 4
9 19947 4
10 30624 4
11 31427  
12 30663 4+
13 33933 4
14 23936 4+
15 19949 4
16 30677 4
17 30628 3+
18 45058 3+
19 23570 3
20 45059 3+
21 30725  
22 8769  
23 33843 3
24 33827 3
25 34358 3+
Lp Nr albumu Wykład
1 30004  
2 21284  
3 30749 3+
4 43650  
5 33882 3
6 33861 3+
7 24038 3
8 30738 5
9 45856  
10 33867 3
11 30803 3
12 35525 5
13 45056 4
14 34498 4
15 27963 3+
16 775 4
17 33889  
18 34677 4
19 34492 4+
20 33786 3+
21 4909 4